Online Terapi Avantaj ve Dezavantajları

Online Terapinin Avantajları

1. Bulunduğunuz yerde dilinizi konuşan bir terapist bulamadığınız takdirde terapiye erişiminizi sağlar.

2. Agorafobi ya da obsesif kompulsif bozukluk gibi bazı durumlarda hasta evden çıkamadığı için terapistin ofisine gidemeyen hastaların terapiye erişimini sağlar.

3. Özellikle büyük şehirlerde terapistin ofisine gidip gelmek için neredeyse yarım gün harcamak gerektiği dikkate alındığında zamandan ve dolaylı olarak ekonomik tasarruf sağlar.

4. Eğer terapist yüz yüze terapinin fiziki koşullarını sağlamak için harcama yapmak zorunda kalmazsa hizmeti karşılığında daha düşük bir ücret talep edebilir. Bu da online terapinin daha ekonomik bir terapi modalitesi olması anlamına gelir.

5. Bazı yazarlar online sohbet ya da e-posta yoluyla terapide, terapi sürecinin yazılı dokümünü otomatik olarak sağlanmasını da bir avanlar olarak sıralarlar. Böylece hem terapistin hem de danışanın terapinin ilerleme sürecini gözden geçirebilir ve değerlendirebilirler  (Evans, 2014; Murphy & Mitchell, 1998; Whitty & Joinson, 2009).

Online Terapinin Dezavantajları

1. İletişim yöntemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun online terapi yüz yüze görüşmenin bazı avantajlarından yoksundur. Örneğin danışanın odaya girişi, oturmayı seçtiği koltuk, göz teması gibi küçük detaylar danışının kişiliği ve sorunlarının doğası hakkında ipuçları verir. Yüze yüze terapide terapist bütün duyularıyla hastayı algılar.

2. Yüz yüze terapide hastanın terapiye vaktinde gelmesi ya da gelmemesi de terapist tarafından yorumlanan detaylardır. Oysa online terapide danışanın online görüşme odasına teknik sebeplerle mi giremediği yoksa gecikmenin hastanın psikolojisiyle ilgili bir faktör olup olmadığını ayırt etmek zor olabilir. Diğer yandan hastanın yüz yüze bir terapi imkanı varken online terapiyi tercih etmesi de hastanın kişiliği açısınadan bir veri olarak değerlendirilebilir.

3. Asenkron ileteşim yöntemlerinde (örn. E-posta) mesajın üzerinde düşünmek psikanalitik psikoterapirin bakış açısından bir dezavantajdır. Psikanalitik psikoterapilerde bilinçdışına açılan yollardan birisi de dilsürçmeleridir (lapsus). Örneğin hasta terapistine “geçen gün sizi gömdüm” dedidiğinde görmek kelimesini yalnışlıkla gömmek olarak söylemesi bir ipucu olabilir. Bu hastanın ölmüş olan babasının yasını tutamayan bir hasta olması durumunda “babayı gömmek” istediği ya da “gömmek” yolunda bir adım attığı şeklinde yorumlanabilir. Oysa asenkron bir iletişim olan e-posta terapide bu hatayı farkedecek ve düzeltecektir.

4. Online terapiyle ilgili yasal düzenlemeler henüz yoktur. Maalesef ülkemizde hali hazırda mevcut kurallar bile yeterince uygulanmamaktadır. Ya da diploma ve lisans sahibi olanlar kontrol edilirken, hiç bir eğitimi olmayanların uygulamaları yeterince denetlenmemektedir. Benzer bir durum batı ülkelerindeki online terapi uygulamaları içinde geçerlidir. Online terapi yaptığını söyleyenlerin nasıl bir eğitim aldıklarınından emin olmak internet ortamında maalesef mümkün değildir.

5. Online terapi hizmetlerinden faydalanabilmek için asgari düzeyde teknoloji okuryazarlığı ve teknolojik altyapı gerekmektedir. Online terapi hizmetini veren terapistler ancak iletişimin kendi bağlantıları tarafında gerekli önlemleri alabilirler. Sizin bağlantınız tarafında ise gerekli önlemleri alma sorumluluğu size aittir. Bu sitede sunulan online terapi hizmeti koşullarını okumak için tıklayınız.