SüpervizyonUzmanlar için yardım

Meslek hayatına yeni başlayan psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danışmanlara karşılaştıkları zor vakalarla ilgili olarak süpervizyon hizmeti veriyoruz. Psikiyatri ve psikoloji geleneğinde süpervizyonun önemli bir yeri vardır.

Kimi zaman çok deneyimli psikiyatrist ve psikologlar da kendileriyle eş deneyimli ya da eğer mümkünse daha deneyimli bir meslektaşlarından zorlandıkları vakalarla ilgili olarak yardım alma ihtiyacı hissedebilirler. Bu son derece doğal hatta gerekli bir durumdur. Bir terapist daha az karşılaştığı bir vaka karşısında zorlanabilir. Ya da karşıaktarım nedeniyle danışanına karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini bilemeyebilir. Mükemmel bir terapist yoktur. Terapist hata yapabilir ama yaptığı hatadan ders çıkarmasını ve hatasının sonuçlarını hasta lehine kullanmasını bilmelidir.

Özellikle mesleğe yeni başlayan psikologların hangi hastalarda bir psikiyatristin yardımının gerektiğini bilemediği durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda eğer süpervizyon almayı ihmal ederse basit bir ilaç tedavisiyle çözülebilecek sorunların uzun yıllar alan psikoterapiyle beyhude tedaviye çalışılması gibi bir sonuç ortaya çıkar.

Bir psikiyatrist olarak bana “Psikoterapi almalı mıyım?” diye sorulan durumlarda standart cevabım şudur: “Evet psikoterapiden fayda görebilirsin. Ancak psikoterapinin ikincil olduğu durumlar vardır. Bazı durumlarda asıl tedavi farmakoterapi, psikoterapi yardımcı tedavi pozisyonundadır. Diğer durumlarda da psikoterapi asıl tedavi, ilaç tedavisi yardımcıdır.”

Örneğin şizofreni hastasında mutlaka ilaç kullanılmalıdır ama psikososyal beceri geliştirme eğitiminde fayda vardır. Kişilik bozukluklarında asıl tedavi psikoterapidir ama duygudurum bozuklukları, öfke patlamaları, altta yatan hiperaktivite bozukluğu gibi durumu komplike eden bir başka sorun varsa ilaç tedavisi gereklidir. Evlilik sorunları için yardım arayan bir çiftte eşlerden birindeki hiperaktivite, kronik depresyon, kaygı bozukluğu ilişkiyi daha da bozabilir ve bu ek durumlar için farmakoterapi gerekecektir. Süpervizyon desteğimizle hastanıza, danışanınıza nasıl yardımcı olmanız gerektiği konusunda size yardımcı oluyoruz.

Not: Sevdiğiniz birisi yardım almayı kabul etmiyor ve siz onun yardım alması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu durumda hem sevdiğiniz insan için hem de kendiniz için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini öğrenmek için bizzat başvurarak yardım alabilirsiniz. Elbette size ona terapistlik yapmayı öğretmeyeceğiz, bu uzun bir eğitim gerektiren uzmanlık gerektiren bir iş. Ancak hem sevdiğiniz hem de kendiniz için vakit kaybetmemek hatta belki durumun daha da içinden çıkılamayacak bir noktaya gelmeden ne yapılması gerektiğini öğrenmenizde fayda var.

PROF DR MEHMET AKİF ERSOY'DAN

SÜPERVİZYON RANDEVUSU AL