Yaşlı depresif hastalarda telepsikiyatri (Makale Özeti)

Telepsikiyatri: Depresif semptomları olan yaşlı hastalarda psikiyatrik yardımın ulaştırılmasında teknolojinin kullanılması – Sistematik literatür gözden geçirmesi (Int J Ment Health Nurs. 2019 Jan 21. Harerimana B, Forchuk C, O’Regan T)

Depresyon dünya çapında işlevsellik ve kötü sağlık koşulları üzerinde en fazla olumsuz katkısı olan faktör olarak tanımlanmıştır. Dünya nüfusunun %4.4’ünün depresyonla yaşadığı söylenebilir ki bu yaklaşık 322 milyon bireyi etkilediği anlamına gelir. Araştırmalar telesağlık müdahalelerinin (telefonla ya da video konferans yoluyla terapinin uygulanması) yaşlı bireylerde ruh sağlığını geliştirme potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu gözden geçirme makalesi depresif semptomları olan yaşlılarda telesağlık müdahalesi hakkındaki akademik literatürü analiz etmektedir. PRISMA klavuzuna sadık kalarak, akran denetiminden geçmiş olan makaleler sistematik olarak aranmıştır. Bu işlemde kullanılan anahtar kelimeler şunlardır: teletıp, telepsikogeriatri, telepsikiyatri, eSağlık, ruh sağlığı, depresyon ve geriatri.

Gözden geçirme 1946 yılından 2017 26 Eylül tarihine kadar İngilizce olarak yayınlanmış, psikiyatrik bakımda telesağlık konusunu inceleyen dokuz makaleyi içermektedir. Yaşlı hastalarda psikiyatrik bakım için telesağlık hizmetlerinin kullanımının, acil servis ziyaretlerinin sıklığını azaltmak, hastane yatışlarını azaltmak ve depresif semptomları azaltmak ve bütün bunların yanı sıra bilisel işlevselliği düzeltmek gibi önemli katkıları olduğu görülmektedir. Bu makalede yaşlılarda telesağlık hizmetlerinin pozitif olduğu kadar negatif etkileri de belirlenmiştir. Bu gözden geçirmede teletıp müdahaleleri kullanılırken dikkate alınması gereken temel unsurlar vurgulanmıştır. Bunlar arasında eğitim düzeyi, bilişsel işlevsellik ve daha önceki teknoloji deneyimi yer almaktadır. Özellikle depresif semptomları olan yaşlı nüfusuna sunulacak psikiyatrik sağlık hizmeti tasarlanırken, telesağlık müdahalesinin faydalarını maksimize etmek için gerekli olan yaşamsal faktörler vurgulanmıştır.