Online Psikolog Nedir?

Telepsikiyatri ve teleterapi uygulamalarının hızlı gelişimi online psikolog kavramını da gündeme getirdi. Online psikolog terapi ve danışmanlık hizmetini internet ortamında yürüten ruh sağlığı çalışanı olarak tanımlanabilir. Nadiren bazı psikologlar kendilerini “online psikolog” olarak tanımlamayı tercih ediyorlar. Örneğin sürekli farklı ülkelere seyahat ettiği için sabit bir ofiste çalışamayan ama diğer taraftan da mesleğini sürdürmek isteyen psikologların kendilerini bu şekilde tanımladığını görüyorum. Böyle bir durumda danışandan çok terapistin özel durumu nedeniyle terapi online olarak yapılmak zorunda kalınıyor. Hali hazırda online psikoterapist olarak çalışan uzmanların ekseriyetle yüze terapiye paralel olarak bu hizmeti de verdiklerini ve internetin yaygınlaşmasıyla artan talep karşısında bu hizmeti de repertuvarlarına eklediklerini gözlemliyorum.

Online Psikolog Eğitimi

Elbette online psikoloji eğitimi olarak ayrı bir eğitim ve lisanslandırma söz konusu değildir. Psikoterapiyi online uygulamak için yüz yüze terapi yapabilecek eğitim ve birikime sahip olmak yeterlidir. Online terapiyle ilgili araştırmalar arttıkça, internet ortamındaki terapi ve danışmanlık hizmetinin yüz yüze terapi ve danışmanlıktan çok farklı özel bir teknik olarak gelişmesi durumunda, ancak lisans üstü bir programdan mezun olduktan sonra “online psikolog” ünvanının kullanılabilmesi gündeme gelebilir. En azından şimdilik böyle olmadığını söyleyebiliriz.

Yalnızca Online Psikolog Olarak Çalışmak

Yüz yüze terapi ve danışmanlık deneyimi hiç olmadan bir online terapist olarak meslek hayatını sürdürmek mümkün müdür? Bu sorunun cevabını verebilecek bilgi birikimimiz de henüz yok. Şahsen bir terapistin farklı hasta gruplarıyla farklı terapi modaliteleriyle deneyimli olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bazı meslektaşlarımın gereğinden fazla ihtisaslaştıkları için farklı tanı olasılıklarını düşünmeyi başaramadıklarına çok şahit olmuşumdur. Hastalarını ve danışanlarını yalnızca sanal ortamda kabul eden terapistler için de benzer bir sorun olabilir. Sanal ortamı tercih eden belirli bir hasta grubunu sürekli olarak görmek o hasta grubuyla deneyimi arttırsa da farklı sorunları olanları yeterince tanıyamamak gibi dezavantaj oluşabilir.

Bu nedenle online psikolog olarak çalışmak isteyen psikologlara online terapi ve danışmanlık hizmetlerini yüz yüze terapiyle paralel olarak sürdürmelerini tavsiye ediyorum. Online terapi ve danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenlere de uzman ararken bu bakış açısıyla değerlendirmelerinde fayda var.